3 syytä miksi lapsen pitää liikkua

Liikuntakerhoja järjestettyäni on lasten kanssa tullut työskenneltyä aika paljon. Se on hienoa nähdä kuinka lapset lyhyessäkin ajassa kehittyy huimasti. Lapsuus määrittää usein sen, mitä vanhempana alkaa tekemään. Jos lapsena ei liiku voi vanhemmallakin iällä suhtautua liikuntaan negatiivisesti. Tämäkin on yksi syy siihen, miksi lasten pitäisi liikkua paljon.

1. Motoriikka ja hermosto kehittyy

Lapsi kehittyy koko lapsuuden ajan kokonaisvaltaisesti ja osa tätä kehitystä on motoriikan ja hermoston kehittyminen. Seitsemän ensimmäisen vuoden aikana lapsi kehittyy eniten sensomotorisesti eli oppii tiedostamaan kehonsa. Kaikki on kiinnostavaa ja lapsella on luontainen tarve liikkua ja tutkia ympäristöä. 3-7 vuotiaat lapset ovat herkimmillään uusien motoristisien taitojen vastaanottamiselle. 12 vuoteen mennessä lapsi on motoriikassa melkein aikuisen tasolla.

2. Luusto vahvistuu

Lapsen luusto vahvistuu tietynlaisen rasituksen myötä. Liikunnan/rasituksen tulee olla monipuolista ja mukaan pitää saada ”tärähdyksiä” jotta luusto vahvistuu. Tarkoittaa käytännössä lajeja joissa juostaan ja hypitään. Tällöin luustosta tulee tiheämpi ja paksumpi. Monipuoliset lajit saattavat jopa korjata ryhtivirheitä.

3. Parantaa itsetuntoa ja oppimista

Liikunta tukee lapsen itsetuntoa ja oppimista. Lapsen itsetunto paranee onnistumisien myötä. Liikunta edistää muistamista, käsitteiden oppimista ja rytmitajua. Ryhmässä lapsi oppii olemaan osa ryhmää ja miten ryhmässä toimitaan. Liikunta kehittää myös sosiaalista vuorovaikutusta sekä antaa lapselle mahdollisuuden ylittää omia rajoja ja kokeilla uusia juttuja.